Chỉnh apache không list hiển thị danh sách file, thư mục trên host, server

Đối với cả wordpress hay web tự code, tự buid bằng php. Khi đưa lên web server nếu chúng ta để mặc định hoặc cấu hình apache không tối ưu thì sẽ có hiện tượng các file, thư mục trên host, vps server sẽ được hiển thị, list cụ thể ra trên trình duyệt (đối với các thư mục public, như images, css, uploads, …)như sau:

 

Điều này rõ ràng là không tốt, bởi kẻ xấu sẽ dựa vào đâu để mò mẫm, khai thác các thông tin về website của chúng ta. chưa kể nếu chúng ta vô tình upload các tập tin mật, quan trọng, vô tình sẽ bị lộ mất. Điều này rất tai hại vì có thể một ngày nào đó website của chúng ta không cánh mà bay mất.

Cách fix: Rất đơn giản các bạn ạ. Về thư mục gốc của website, sửa file .htaccess giúp mình. Nếu không có file .htaccess thì các bạn tạo mới. Sau đó thêm vào line cuối cùng dòng lệnh sau:

Options -Indexes

Sau đó lưu lại, thế là xong.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>